Sizer 16x9 Add image description in mediapool for header_behoerdentexte_v2.jpg

Myndighetstexter

Exakt av edsvurna översättare
Exakt av edsvurna översättare

Myndighetstexter

Oavsett om det rör sig om kallelser, domar eller straff får inga misstag smyga sig in. Vi tar ansvar för våra tjänster. Officiellt utsedda och edsvurna översättare ägnar sin fulla uppmärksamhet åt domstolarnas domar från hela Tyskland, men framför allt i Mecklenburg-Vorpommern och det bredare norra Tyskland.

Vid översättningar av rättstexter är det särskilt viktigt att vara medveten om sociala strukturer på de olika språkområdena. Eftersom det ofta finns grundläggande skillnader i lagstiftning, verkställningar och rättsväsende kan bokstavliga översättningar lätt bli felaktiga. För att undvika detta bör endast specialiserade yrkespersoner göra korrekta översättningar av dessa dokument.

Add image description in mediapool for behoerdentexte_beitrag.jpg
Sizer 16x9
Add image description in mediapool for teaser_bedienungsanleitungen_neu.jpg

Bruksanvisningar

Översättning av bruksanvisningar av kompetenta händer

Läs mer
Add image description in mediapool for teaser_technische_handbuecher_neu.jpg

Tekniska handböcker

Översättning av tekniska handböcker av yrkespersoner med know-how

Läs mer
Add image description in mediapool for teaser_urkunden.jpg

Dokument

Certifierade översättningar av dokument från alla möjliga områden, t.ex. äktenskapsdokument, skilsmässodokument, födelsebevis eller körkort

Läs mer
Add image description in mediapool for teaser_vertraege_neu.jpg

Kontrakt

Översättning av kontrakt av alla slag – på begäran certifierade

Läs mer
Add image description in mediapool for teaser_zeugnis_neu.jpg

Kvalifikationer

Certifierade översättningar av skolkvalifikationer, yrkesutbildningar mm

Läs mer
Add image description in mediapool for teaser_kontakt_neu.jpg

Förfrågningar

Här kan du kontakta kundjänst via nätet

Läs mer

Har vi väckt ditt intresse?

Skicka gärna ett epostmeddelande till oss med din förfrågan så hjälper vi dig.
Läs mer