Sizer 16x9 Add image description in mediapool for header_dolmetschen_neu-1.jpg

Tolkning

Din tolkningsbyrå i Schwerin
Din tolkningsbyrå i Schwerin

Tolkning

Ingen bild säger mer än tusen ord. Ord hjälper oss att förstå kärlek, krig och fred. I de viktigaste stunderna i livet är tal ofta en central part. För att alla som är inblandade i ett samtal ska kunna ha samma förutsättningar och för att människor av alla slag ska kunna mötas för affärsförhandlingar, politiska diskussioner eller bara en vänskaplig sammankomst behövs ibland en tolk. Detta är en underbar utveckling som öppnar dörrar, bygger broar och inger hopp. Därför tillhandahåller vi simultantolkar, domstolstolkar och konferenstolkar.

Ledsagad tolkning

Varje situation kräver sin speciella tolk: förhandlingar, tjänsteresor, mässor, etc.

Mer information

Domstolstolkning

Våra domstolstolkar är förtrogna med sina ämnen och säkra i att hantera ett professionellt ordförråd

Mer information

Konferenstolkning

Högsta professionalism för tydlig kommunikation: konferenstolkning

Mer information

Har vi väckt ditt intresse?

Skicka gärna ett epostmeddelande till oss med din förfrågan så hjälper vi dig.
Läs mer