Sizer 16x9 Add image description in mediapool for header_gerichtsdolmetschen.jpg

Domstolstolkning

Inget utrymme för oklarheter
Inget utrymme för oklarheter

Domstolstolkning

När omtvistade ämnen ska beslutas objektivt och i enlighet med tysk lag kommer domstolen att spela en roll. Oavsett om det rör sig om familje- eller brottsmål är relevansen för de drabbade, såväl gärningsmän som offer, enorm. För att all information ska kunna läggas fram i detalj innan domen slås fast ställer vi våra medarbetare till förfogande för domstolarna.

Många av våra kollegor specialiserar sig på tolkning hos myndigheter. De behärskar den terminologi som krävs och är väl bekanta med det tyska rättssystemet. De arbetar med ovillkorlig integritet och är inte sällan offentligt utsedda och i allmänhet edsvurna. Med hjälp av våra domstolstolkar kan svåra problem belysas, frågor klargöras och domar utgå från fakta.

Add image description in mediapool for gerichtsdolmetschen_beitrag.jpg
Sizer 16x9
Add image description in mediapool for teaser_konferenzdolmetschen.jpg

Konferenstolkning

Högsta professionalism för tydlig kommunikation: konferenstolkning

Läs mer
Add image description in mediapool for teaser-begleitdolmetschen_neu.jpg

Ledsagad tolkning

Varje situation kräver sin speciella tolk: förhandlingar, tjänsteresor, mässor, etc.

Läs mer

Har vi väckt ditt intresse?

Skicka gärna ett epostmeddelande till oss med din förfrågan så hjälper vi dig.
Läs mer