Bild2 Bild2

24h / 7 dana u tjednu +49 (0)385 - 55 74 475

Pouka za opoziv za potrošače

1. U slučaju paragrafa § 312b Građanskog zakonika / BGB /(Ugovori o prodaji na daljinu) potrošaču pripada pravo na opoziv prema paragrafu § 312d sa paragrafom § 355 Građanskog zakonika /BGB/. Za ovaj slučaj vrijedi slijedeće:

1.1 Potrošač može opozvati svoju ugovornu izjavu u roku od dva tjedna bez navođenja razloga u pisanom obliku (npr. pismom, faksom, mailom); ukoliko se ova pouka priopći tek nakon zaključenja ugovora, onda se taj opoziv mora očitovati u roku od mjesec dana. Rok počinje najranije prvog dana nakon primitka ove pouke. To se ne odnosi na odstupajuće odredbe u pogledu rokova prema paragrafu 312e čl. 3 Građanskog zakonika /BGB/. U cilju očuvanja roka za opoziv dovoljna je pošiljka opoziva. Opoziv se ima uputiti na:

Adria Sprachenservice

Mecklenburgstrasse 81

D – 19053 Schwerin

2. Pravo opoziva se ukida prije vremena ukoliko je ugovorni partner počeo s izvođenjem usluge s izričitom suglasnošću klijenta prije kraja roka za opoziv ili ju je klijent sam potaknuo/naredio. Potrošač je obavezan ovu pouku o opozivu u danom slučaju isprintati to jest pohraniti ju u elektroničkom obliku.